خانم مریم یحیایی
استان تهران ، شهر تهران

خانم مریم یحیایی
1 2 3 4 5


این پروفایل را به دوستانتان ارسال کنید
اطلاعات فردی
سابقه کاری (سال)
۱۲.۰
زمینه های فعالیت
تجهیزات و امکانات
دستگاه سکسد
سوابق
سابقه تحصیلی
کارشناس ارشد
دوره های آموزشی
دارای مدرک تصویربرداری و عکاسی