خانم مریم خلیفه
استان تهران ، شهر تهران

خانم مریم خلیفه
1 2 3 4 5


این پروفایل را به دوستانتان ارسال کنید
اطلاعات فردی
سابقه کاری (سال)
۱۰.۰
شماره تلفن تماس
۰۹۱۲۴۲۷۹۹۶۸
زمینه های فعالیت
سوابق
سابقه تحصیلی
لیسانس معماری
لیسانس روانشناسی