آقای علی نوروزی
استان تهران ، شهر تهران

آقای علی نوروزی
1 2 3 4 5


این پروفایل را به دوستانتان ارسال کنید
اطلاعات فردی
سابقه کاری (سال)
۲۰.۰
شماره تلفن تماس
۰۹۱۲۲۳۳۵۱۹۴
زمینه های فعالیت
سوابق