خانم مریم حسین آبادی
استان تهران ، شهر تهران

خانم مریم حسین آبادی
1 2 3 4 5


این پروفایل را به دوستانتان ارسال کنید
اطلاعات فردی
سابقه کاری (سال)
۳۰۰.۰
شماره تلفن تماس
۰۹۱۲۳۲۲۱۲۴۴
زمینه های فعالیت
تجهیزات و امکانات
دوربین فیلمبرداری
سوابق
سابقه تحصیلی
لیسانس تصویر برداری سینما
سوابق کاری
۳۰سال