خانم کبری ساعد
استان تهران ، شهر شهریار

خانم کبری ساعد
1 2 3 4 5


این پروفایل را به دوستانتان ارسال کنید
اطلاعات فردی
سابقه کاری (سال)
۸.۰
شماره تلفن تماس
۰۹۹۰۲۹۹۱۹۶۳۰
زمینه های فعالیت
سوابق
سابقه تحصیلی
دیپلم
دوره های آموزشی
تصویر برداری وعکاسی
سوابق کاری
کار در اتلیه عکاسی