آقای حسین
استان تهران ، شهر تهران

آقای حسین
1 2 3 4 5


این پروفایل را به دوستانتان ارسال کنید
اطلاعات فردی
درباره من
آموزش کارگاه های کارآفرینی و اشتغالزایی و هدایت سرمایه گذاری
سابقه کاری (سال)
۲۰.۰
شماره تلفن تماس
۰۹۳۹۸۷۰۸۰۴۷
زمینه های فعالیت
تجهیزات و امکانات
کامل
سوابق
سابقه تحصیلی
دکتری
دوره های آموزشی
https://anmco.ir/
سوابق کاری
https://anmco.ir/