فهرست عوامل تولید فیلمبردار|همایش و سمینار|استان تهران|شهر ری
زمینه فعالیت اصلی: فیلمبردار زمینه فعالیت فرعی: همایش و سمینار استان: تهران شهر: ری